پنجشنبه, 10 فروردین,1402
آدرس ایمیل
info[@t]beh-zone.ir

خرید بهترین انواع ابزار سوراخکاری و پیچاندن با قیمت ارزان

دریل چکشی رونیکس مدل 2211

دریل چکشی رونیکس مدل 2211

1,528,000 تومان
دریل چکشی رونیکس مدل 2250

دریل چکشی رونیکس مدل 2250

1,895,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس کد 8014

دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس کد 8014

2,414,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی رویال مکس مدل AD-18A مجموعه 30 عددی

دریل پیچ گوشتی شارژی رویال مکس مدل AD-18A مجموعه 30 عددی

1,395,000 تومان
دریل چکشی رونیکس مدل 2221

دریل چکشی رونیکس مدل 2221

2,497,000 تومان
پیچ گوشتی شارژی رونیکس کد 8530

پیچ گوشتی شارژی رونیکس کد 8530

1,485,000 تومان
دریل بتن کن رونیکس مدل 2725

دریل بتن کن رونیکس مدل 2725

3,400,000 تومان
دریل شارژی رونیکس مدل 8012

دریل شارژی رونیکس مدل 8012

2,263,000 تومان
مجموعه 100 عددی دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی باس مدلBS0018

مجموعه 100 عددی دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی باس مدلBS0018

2,595,000 تومان
مجموعه 27 عددی دریل پیچ گوشتی شارژی باس مدل Life Style

مجموعه 27 عددی دریل پیچ گوشتی شارژی باس مدل Life Style

1,455,000 تومان
مجموعه 27 عددی دریل پیچ گوشتی شارژی کبالت مدل CD12

مجموعه 27 عددی دریل پیچ گوشتی شارژی کبالت مدل CD12

1,440,000 تومان
مجموعه 26 عددی دریل پیچ گوشتی شارژی باس مدل Cordless Drill

مجموعه 26 عددی دریل پیچ گوشتی شارژی باس مدل Cordless Drill

1,452,000 تومان
مجموعه 29 عددی دریل پیچ گوشتی شارژی کبالت مدل LD21

مجموعه 29 عددی دریل پیچ گوشتی شارژی کبالت مدل LD21

1,750,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی دیوالت مدل DCD700

دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی دیوالت مدل DCD700

1,520,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8012C

دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8012C

1,800,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی مکس مدل +DL1

دریل پیچ گوشتی شارژی مکس مدل +DL1

690,000 تومان
دریل چکشی رونیکس مدل 2260

دریل چکشی رونیکس مدل 2260

1,705,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی پی ام مدل PM-CE1

دریل پیچ گوشتی شارژی پی ام مدل PM-CE1

740,000 تومان
دریل بتن کن باس مدل BS26SRE

دریل بتن کن باس مدل BS26SRE

1,854,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی دی اف والت مدل DCD710Dk2

دریل پیچ گوشتی شارژی دی اف والت مدل DCD710Dk2

3,020,000 تومان